Kontrakty publiczne odporne na inflację

DATA: 31 stycznia 2023 r.

MIEJSCE: on-line

GODZINA: 10:00-13:00

szkolenie on-line

ZOBACZ PROGRAM

Racjonalizacja umów w sprawie zamówienia publicznego

w dobie dynamicznych zmian rynkowych

POZNAJ PRELEGENTA
ZAREJESTRUJ SIĘ

Podczas szkolenia Uczestnicy dowiedzą się między innymi:

 • W jaki sposób kształtować dokumenty zamówienia, w szczególności opis przedmiotu zamówienia oraz warunki kontraktowe, aby racjonalnie rozłożyć ryzyka kontraktowe i chronić interes publiczny, zamawiającego oraz wykonawcy.
 • Jakie postanowienia kontraktowe mogą zostać uznane za bezskuteczne lub nieważne, a jednak wpływają na poziom ryzyk wkalkulowywanych przez wykonawców w ofertę?
 • Jakie mechanizmy kontraktowe sprzyjają racjonalizacji rozkładu ryzyk i jak je stosować?
 • Jakie rozwiązania przewiduje specustawa ws. waloryzacji umów o zamówienia publiczne?

Do udziału w szkoleniu szczególnie zapraszamy:

 • Przedstawicieli wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej
 • Osoby odpowiedzialne za przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia oraz wzorów umów
 • Osoby odpowiedzialne za nadzór wykonania umów w sprawie zamówień publicznych
 • Wykonawców umów w sprawie zamówień publicznych
 • Specjalistów ds. zamówień publicznych
 • Przedstawicieli przedsiębiorstw i spółek komunalnych
 • Osoby odpowiedzialne za nadzór wykonania umów w sprawie zamówień publicznych


- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

- dostęp do nagrania ze szkolenia

- zaświadczenia udziału w warsztatach

Po szkoleniu Uczestnicy otrzymają:

POZNAJ PRELEGENTA
ZAREJESTRUJ SIĘ

Dlaczego szkolenie on-line?

1

SZYBKA

REJESTRACJA

3 GODZINY

WIEDZY

2

ZADAWANIE

PYTAŃ NA CZACIE

6

ZAŚWIADCZENIE

UDZIAŁU

3

BRAK KOSZTÓW

PRZEJAZDU

4

5

WYGODA

I BEZPIECZEŃSTWO

Zdobyta podczas webinarium wiedza pomoże Państwu w:

 • Zoptymalizowaniu treści dokumentów zamówienia
 • Kształtowaniu dokumentów zamówienia w sposób bezpieczny a przy tym racjonalny ekonomicznie
 • Doborze i formułowaniu klauzul waloryzacyjnych w kontraktach
 • Następczym dostosowaniu kontraktów do zmienności rynku (w formule modyfikacji umowy)
 • Identyfikacji i oszacowaniu poziomu ryzyk kontraktowych oraz możliwości kwestionowania postanowień dokumentów zamówienia na drodze odwoławczej

Program wydarzenia

1. Postanowienia dokumentów zamówienia określające zakres zamówienia i wymogi dotyczące sposobu realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych

 • Klauzule „ryzyka” a wymogi Prawa zamówień publicznych
 • Skuteczność klauzul „ryzyk”
 • Efektywność klauzul „ryzyk”

2. Elastyczność umów w sprawie zamówień publicznych z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych:

 • Kreowanie klauzul waloryzacyjnych
 • Waloryzacja wynagrodzenia w sytuacji braku lub niewystarczającej skuteczności klauzul waloryzacyjnych
 • Rozwiązania ustanowione specustawą ws. waloryzacji umów o zamówienia publiczne

W tarcie szkolenie ekspert udzieli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące klauzul waloryzacyjnych, zmiany umów w sprawie zamówienia publicznego oraz zawierania ugód - w tym m.in.:

 • Dopuszczalności i skuteczności klauzul typu „wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w zaoferowanej cały zakres prac, w tym roboty nieujawnione w opisie przedmiotu zamówienia”
 • Czy dopuszczalne jest obciążanie wykonawcy ryzykiem zmian prawa (w tym miejscowego) i konieczności zrealizowania zamówienia zgodnie z zmienionymi przepisami powszechnie obowiązującymi, bez zmiany umowy?
 • Jaki jest zakres swobody zamawiającego w zmianie zakresu zamówienia w toku realizacji umowy?
 • Jakie czynniki uwzględniać w klauzulach waloryzacyjnych?
 • Czy istnieje możliwość sądowego domagania się zwaloryzowania wynagrodzenia przez wykonawcę?

Koszt udziału w webinarium

349 zł netto + VAT

367,77 zł brutto

ZAREJESTRUJ SIĘ

UWAGA!

Cena 299 zł netto dotyczy rejestracji dokonanych do 18 maja 2022 do godziny 23:59.

Od 19 maja obowiązywać będzie cena 349 zł netto, 429,27 zł brutto.

Koszt udziału w webinarium

349 zł netto + VAT

429,27 zł brutto

ZAREJESTRUJ SIĘ

Szkolenie on-line krok po kroku

 1. Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (dzień przed wydarzeniem)
 2. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail
 3. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie
 4. W czasie szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań poprzez czat
 5. Odpowiedzi udzielane będą podczas przerw
 6. Faktura pro-forma za udział w szkoleniu zostanie przesłana po dokonaniu rejestracjI

Ekspert prowadzący szkolenie

Konrad Różowicz

Partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski&Partners w Poznaniu, kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych, specjalizujący się w prawie zamówień publicznych oraz partnerstwie publiczno-prywatnego.


W swojej dotychczasowej pracy zawodowej nabył doświadczenie w obsłudze prawnej zamawiających, wykonawców oraz podwykonawców doradzając im zarówno w zakresie spraw związanych z planowaniem i udzielaniem zamówień publicznych, ubieganiem się o uzyskanie zamówień, jak również powstających w związku z realizacją umów w sprawie zamówień publicznych czy umów o podwykonawstwo. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli, w szczególności Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Swoją pracę zawodową łączy z działalnością naukową, popularyzatorską oraz szkoleniową.


Autor książek, komentarzy praktycznych, dziesiątków artykułów specjalistycznych oraz naukowych publikowanych w czasopismach zamówieniowych, w tym szeregu dotyczących nowego PZP. Trener z bogatym doświadczeniem w szkoleniach grupowych oraz konsultacjach indywidualnych.

Nie możesz wziąć osobistego udziału w szkoleniu?


Zgłoś się, a udostępnimy Ci zapis wideo warsztatów wraz z aktualnymi materiałami szkoleniowymi i zaświadczeniem udziału.


Kontakt w sprawie szkolenia

Małgorzata Łukaszewicz

tel. +48 728 971 203

e-mail: m.lukaszewicz@abrys.pl

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807